.... Αποδράσεις ...Σελίδες για την γνωριμία μας με την βουκολική ορεινή και παραθαλάσσια Αρκαδία............
...*επιμέλεια σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής, τηλ. επικοινωνίας: 22940-99125 // 210 8656731 * ρεπορτάζ Νίκος Π. Αϊβαλής
.......................................................................πάμε Αρκαδία δίνοντας ζωή, στα πανέμορφα χωριά μας*

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

π.Ιωάννης Σουρλίγγας
Τήν Κυριακή 30η Ὀκτωβρίου 2016, μέσα σέ κλίμα θρησκευτικῆς κατανύξεως καί μέ τήν παρουσία πλήθους Ἱερέων καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἔγινε ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τοῦ Ἄστρους Κυνουρίας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς ἐναποθέσεως τῶν ἱερῶν Λειψάνων καί ἀμέσως μετά τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος, ἡ Ἀκολουθία τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ὁ ὁποῖος ἐπεξηγοῦσε βῆμα πρός βῆμα τό τί γινόταν κατά τήν τελετή τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων καί τόν συμβολισμό τῶν διαδραματισθέντων γεγονότων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε καί ἐπαίνεσε ὅλους ὅσους κοπίασαν καί συνέργησαν γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ περικαλεστάτου Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου, ἀπονέμοντας Δίπλωμα τιμῆς στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως καί τούς κοπιάσαντας πρός τοῦτο.
Τέλος, μοιράστηκε μαζί μέ τό ἀντίδωρο Εἰκόνα τῶν Ἁγίων, ὡς ἐνθύμιο καί εὐλογία, καθώς καί τεμάχιο ἀπό τό σάβανο, τό ὁποῖο φοροῦσε ὁ Ἐπίσκοπος κατά τήν ὥρα τῶν Ἐγκαινίων, ἐμποτισμένο μέ κηρομαστίχη.
Λίγα λόγια γιά τόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Ἄστρους τῆς Κυνουρίας

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στό Ἄστρος δέν ἔχει μακρά ἱστορική διαδρομή.
Τήν ἵδρυσή της ἐπέβαλε ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἄστρους καί ἡ ἐξυπηρέτησή του ἀπό ἕναν μοναδικό Ἐνοριακό Ἱερό Ναό, αὐτόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, δέν ἦταν ἀπολύτως ἐφικτή, κυρίως λόγω τῆς γεωγραφικῆς ἀποστάσεώς του ἀπό τή λεγόμενη τότε «Πά­νω γειτονιά».
Ἔτσι, μέ εἰσήγηση τῶν κατοίκων τοῦ Ἄστρους καί μέ τήν ἔγκρισή της ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό Θεόκλητο (ἀρ. ἀπ. 594/1982), ἱδρύθηκε ἡ νέα Ἐνορία καί δημοσιεύτηκε ἡ ἵδρυσή της στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυ­βερνήσεως (ΦΕΚ 111/3-9-1982, τεῦχος Α΄).
Ἡ Ἐνορία, μή ὑπάρχοντος ἄλλου Ναοῦ, στεγάστηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λουκοῦς, εὐγενῶς παραχωρηθέντος ἕως ὅτου ἀνεγερθεῖ ὁ νέος Ναός.
 Μέ τήν ὑπ' ἀρ. 4/1984 Πράξη τοῦ τότε Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητας Ἄστρους παραχωρεῖται δωρεάν οἰκόπεδο, προερχόμενο ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λουκοῦς, ὅπου ἀνεγέρθη ὁ σημερινός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.


Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παύλου μέ Πράξη του ἀνέθεσε στούς Γεώργιο Δαλιάνη, πολιτικό μηχανικό, καί Χαράλαμπο Μίχο, ἀρχιτέκτονα, τήν ἐκπόνηση τῶν ἀπαραίτητων μελετῶν (ἀρχιτεκτονική, στατική κ.ἄ.), οἱ ὁποῖες ὑποβλήθηκαν στήν τότε Ὑπηρεσία τοῦ ΟΔΕΠ πρός ἔγκριση καί ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἀδείας. Ἡ ἔγκριση τῆς ἀδείας κοινο­ποιήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη στίς 14/7/1985. Ἔκτοτε, μέ τήν τοποθέτη­ση τοῦ θεμελίου λίθου ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό Θεόκλητο τήν 25η Νοεμβρίου 1984, ἄρχισαν οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες μέ τή φροντίδα καί ἐπίβλεψη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως, ἔτσι ὥστε νά φτάσουμε στό σημερινό ἀποτέλεσμα ἑνός ὁλοκληρωμένου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, παραδομένου στή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί στή διακονία τοῦ Λαοῦ.  

π. Ἰ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου