Τίτλος: Ο επαγγελματικός βίος των Τσακώνων (τέως δήμου Βρασιών) κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.
Εισηγητής:
Παναγιώτης Ι. Καμηλάκης, ερευνητής-λαογράφος
Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο
Στην ανακοίνωση εξετάζονται τα ποικίλα επαγγέλματα των τσακώνικων χωριών του τέως δήμου (μέχρι το 1914) Βρασιών της επαρχίας Κυνουρίας (Αγίου Ανδρέα, Καρακοβουνίου, Σίταινας, Πραστού και Καστάνιτσας). Αναλύονται ποσοτικά στοιχεία για τα επαγγέλματα του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα οικονομικής δραστηριότητας από γραπτές κυρίως πηγές του τελευταίου τετάρτου του 19ου και του πρώτου τετάρτου του 20ού αιώνα με επισημάνσεις για τα είδη των επαγγελμάτων, τα ποσοστά των ασκούντων το κάθε επάγγελμα στο σύνολο των ανδρών κατοίκων κάθε χωριού κ.λπ.
Παρουσιάζεται αναλυτικά η μεγάλη επαγγελματική κινητικότητα των κατοίκων, η οποία συνεχίζεται, όπως φαίνεται, από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Έτσι παρακολουθούνται οι επαγγελματικές μετακινήσεις και εγκαταστάσεις των Τσακώνων σε οικονομικά κέντρα εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου και γίνεται λόγος για τα αίτια που τις προκάλεσαν. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η έντονη παρουσία Τσακώνων σε κέντρα του ευρύτερου Ελληνισμού, καθώς και σε παροικίες της Διασποράς (Κωνσταντινούπολη, Ανατ. και Βόρ. Θράκη, Αίγυπτο, Βλαχία, Ρωσία κ.α.), όπου επιδίδονται κατά κύριο λόγο σε επαγγέλματα του τομέα των υπηρεσιών.
Τέλος, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η συμβολή των μετακινούμενων επαγγελματιών Τσακώνων, ιδίως των αποδήμων, στην πρόοδο και ανάπτυξη της Τσακωνιάς.
____________